Менаџер во филијала Ресен / Menaxher ne zyren Resen

За компанијата: Креди ЈЕС е финансиско друшто кое нуди решенија за микрокредитирање на физички лица со износ на кредити од 3000 до 90 000 денари. Креди ЈЕС ви нуди брзи и поволни потрошувачки кредити со флексибилни рати... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред 10 месеци
 • Credi Yes Skopje
 • Активен до 03.10.2023
 • Позиција: Менаџер/Директор
 • Локација: Ресен
 • Веб: crediyes.mk
 • Facebook: crediyes.mk

Credi Yes е нова, современа брзорастечка компанија во областа на микрокредитирање на физички лица во Македонија. Поради брз раст, развивање и извршување на својата дејност потребен ни е Менаџер во Филијала Ресен за советување на клиенти за брзи потрошувачки кредити.

Соодветниот кандидат за оваа позиција треба да биде комуникативен, проактивен, одговорен и да поседува мулти таскинг вештини применувајќи ги преку исклучителна услуга на клиенти.

Опис на работно место:

 • Комуникација со клиенти на Credi Yes на шалтер во филијала и преку телефон
 • Пополнување на документи и барања за аплицирање за кредит
 • Информирање на клиентите за нашиот продукт и услуги во филијала
 • Собирање,класификации и примарна обработка на документи
 • Конзистентно следење на обврските на клиентите
 • Работа со готовина
 • Привлекување на нови клиенти преку разни маркетинг активности

Квалификации:

 • Одлични комуникациски и организациски способности и добри вештини за продажба
 • Одлично познавање на Англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office (Excel,Word)
 • Образование: Пожелно е ВСС
 • Флексибилен кандидат за работно време од понеделник до сабота

Компанијата нуди:

 • Корпоративна обука во согласнот со најдобрите практики од оваа област
 • Конкурентска фиксна плата, бонуси засновани од постигнати резултати, договор за вработување,
 • Службен телефон
 • Можност за брзо напредување во рамките на компанијата

Доколку сакате да бидете дел од нашата компанија, да се развиете како професионалец, да стекнете нови знаења, вештини и способности од областа, Ве молиме испратете ни детално CV со назнака за Менaџер во филијала Ресен на нашата е-маил адреса  [најави се за да го видиш е-маилот]

 

Credi YES eshte nje kompani e re ,moderne,me rritje te shpejt ne fushen e mikrokredis personale ne Maqedoni. Per shkake rritjes ,zhvillimit dhe ekzekutimit te shpejt te aktivitetit te saj kerkonte nje Menaxher ne Filialen Resen ne dege per te keshilluar klientin per nje kredi konsumator te shpejt .

Kandidati i pershtatshem per kete pozicion duhet te jete komunikues,proaktiv ,i pergjeshem dhe te zoteroj aftesi per te kryer shum detyra qe mund te aplikoj permes sherbimit te jashtezakonshem ndaj klientit . 

Përshkrimi i punës​:                                                                                                                                                                   

 • Komunikim me klientet e Credi YES ne zyr dhe ne telefon     
 • Plotesimi i dokumentave dhe aplikimit per kredi 
 • Informimi i klienteve per produktine sherbimin tuaj ne zyre      
 • Mbledhja dhe perpunimi i persosur te dokumentave         
 • Ndjekja e vazhdueshme e detyrimeve te klientit       
 • Punon me para në dorë
 • Terheqja e klinteve te rinj permes aktiviteteve te ndryshme te marketingut      

 Kualifikimet:    

 • Aftesi te shkelquera komunikimi dhe organizative dhe aftesi te mire ne shitje            
 • Njohurit te shkelqyera te gjuhes Angleze        
 • Njohurit te shkelqyera te MS Office (Excel Word)         
 • Arsimimi: E preferuar arsimi i lartë
 • Kandidat fleksibil per orarin e punes nga e Hena deri ne te Shtunen

  Kompania Ofron:

 • Trajnim korporativ në përputhje me praktikat më të mira në këtë fushe
 • Paga fikse konkurruese, shpërblime në bazë të performancës, kontratë pune
 • Telefon biznesi
 • Mundesi per avancim te shpejt brenda kompanis                

Perderisa deshironi te jeni pjes e kompanis sone ,te zhvilloheni si profesionist,te fitoni njohuri,dhe aftesi te reja ne kete fushe,ju lutem dergoni nje CV te detajuar me refence per Menaxher Ne filjalen Resen ne adresen tone te emailit  [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

Внеси нов оглас

барај огласи за вработување » барај останати огласи »