Овластен сметководител

Плата од 50.000 ден.

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование;
 • Над 5 години работно искуство во сметководство и водење на деловни книги;
 • Уверение за Овластен сметководител издадено од ИСОС;
 • Познавање на локалната даночна регулатива и Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени и во примена во РСМ
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Навременост и почитување на рокови;

Одговорности:

 • Прием на сметководствени документи; 
 • Книжење на дневните трансакции;
 • Дневна контрола на книжењето на трансакциите;
 • Калкулација на данок на додадена вредност и подготовка и поднесување на ДДВ пријави;
 •  Пресметка на плати, додатоци на плати и надоместоци за вработени;
 • Пресметка на данок на личен доход за исплати на физички лица и поднесување на аконтативни пријави;
 • Евидентирање и контрола на побарувања, уплати и наплата;
 • Комуницирање и контактирање со надлежните институции – Банки, УЈП, ЦРРСМ, НБРСМ;
 • Подготовка и потпишување на годишна сметка;
 • Пресметка на данокот на добивка и поднесување на даночниот биланс;
 • Подготовка на финансиски извештаи;

Испратете го вашето CV на следната мејл адреса:  [најави се за да го видиш е-маилот]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »