Возач на камион

  • Објавен пред 7 месеци
  • ГИС ДООЕЛ
  • Активен до 12.07.2020
  • Позиција: Возач/управувач
  • Локација: Скопје

ДПТУ ГИС ДООЕЛ е приватно претпријатие кое постои веке 25 години и низ своето долгодишно работење се специјализира во трговија со црна металургија и челични производи.

Поради зголемен обем на работа компанијата има потреба од нововработување на возач на камион.

-превоз на товарени стоки до купувачи,

-водење грижа за техничка исправност на возилото, негова чистота и редовно одржување

-водење грижа за пропратните документи за возилото и стоката која се дистрибуира-сообраќајна дозвола, товарни листови, испратници и друга пропратна документација

Потребни квалификации:

Возачка дозвола Ц -  категорија