Стручен соработник во сектор фармацевтска регулатива

За компанијата: Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет, што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да... повеќе за компанијата »

Активни огласи од АСПЕКТУС ФАРМА ДОО експорт-импорт Скопје:

Директор на производство

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО ТИРЗ Бунарџик - Илинден е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон високо квалитетно производство на лекови  во Република Северна Македонија.

Стручен соработник во сектор Фармацевтска регулатива

Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови:    

 • Образование: ВСС образование - Фармацевтски или Медицински факултет.
 • Познавање на Националната и Европската фармацевтска регулатива;
 • Најмалку 2 години работно искустви во регистрација на лекови;
 • Познавање на Системот за фармаковигиланца;
 • Фокусиран на истражувачки активности;
 • Позвање на Англиски јазик;
 • Познавање на MS Office.

Работни задачи:

 • Активности кои се однесуваат на подготовка на CTD досие;
 • Учевствува во поднесување на документација во Агенција за лекови и медицински средства;
 • Учевствува во достава на одговори на писма со недостатоци упатени од Агенцијата за лекови и медицински средства;
 • Истражување на литература за генерички лекови или други релевантни податоци;
 • Учевствува во развој и имплементација на клинички истражувања;
 • Учевствува во одржување на Системот за фармаковигиланца на компанијата.

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини, способности и лични особини:

 • Организираност и ефикасност; 
 • Способност за тимска работа;
 • Работа со дадени рокови;
 • Следење на интерните правила и процедури;
 • Самоиницијативност и самокритичност;

Дополнителни информации:

     Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: [email protected]

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 07.05.2021.