Кредитен инспектор/Inspektor per kredi

За компанијата: Креди ЈЕС е финансиско друшто кое нуди решенија за микрокредитирање на физички лица со износ на кредити од 3000 до 90 000 денари. Креди ЈЕС ви нуди брзи и поволни потрошувачки кредити со флексибилни рати... повеќе за компанијата »
 • Објавен пред 3 недели
 • Credi Yes Skopje
 • Активен до 10.07.2024
 • Позиција: Економист/Сметководител/Ревизор
 • Локација: Скопје
 • Веб: crediyes.mk
 • Facebook: crediyes.mk

Credi Yes е современа брзорастечка компанија во областа на микрокредитирање на физички лица во Македонија. Поради брз раст, развивање и извршување на својата дејност потребен ни е  Кредитен Инспектор за разгледување и одобрување потрошувачки кредити во централа во Скопје.

Примарната цел на Кредитниот инспектор  е одговорно кредитирање, оценка на кредитен ризик и усовршување на работењето во кредитниот оддел како еден од клучните оддели во компанијата

Опис на работни задачи:

 • Одговорно кредитирање согласно правилата и процедурите на компанјата
 • Оценка на кредитниот ризик и давање на мислење за исплата на кредити на клиенти
 • Воспоставување на контакт по телефон со клиенти со цел контрола на претставената информација
 • Администрирање и воведување на податоци
 • Изготвување на мислење и анализа,поврзана со издавање на кредити
 • Континуирано унапредување на процесите во Кредитниот оддел
 • Соработка и давање консултации на кредитни консултанти и контакт центар за можности за кредитирање, услови и правила

Потребни квалификации:

 • Релевантно искуство од најмалку 1 година на иста или слична позиција
 • Одлично познавање на MS Office (Excel,Word)
 • Флексибилен кандидат за работно време од понеделник до сабота

Компанијата нуди:

 • Корпоративна обука во согласнот со најдобрите практики од оваа област
 • Конкурентска фиксна плата, бонуси засновани од постигнати резултати, договор за вработување
 • Можност за брзо напредување во рамките на компанијата

Доколку сакате да бидете дел од нашата компанија, да се развиете како професионалец, да стекнете нови знаења, вештини и споосбности од областа. Ве молиме испратете ни детално CV со назнака за  Кредитен Инспектор на нашата е-маил адреса  [најави се за да го видиш е-маилот]

CrediYes eshte  kompani e re bashkekohore me rritje te shpejt ne fushen e mikrokredive per persona fizik ne Maqedpni.Per shkak te rritjes se shpejt,zhvillimit dhe ekzekutimit te veprimtarise se saj,na nevojitet inspektor krediti per Shkup.

Objektivi primar i inspektorit te kredise eshte kreditim i pergjegjshem,vlersim i rrezikut te kredise dhe persosmeri te punes ne departamentin e kredise,si nje nga departamentet kryesore ne kompani.

Pershkrim i punes

 • Kreditim i pergjegjshem sipas rregullave dhe procedurave te kompanise,
 • Vlersim i rrezikut te kredise dhe dhenia e mendimit per leshimin e kredise tek klientet,
 • Komunikimi nepermjet telefonit me klientet,me qellim kontrollimin e informacionit te paraqitur,
 • Administrim dhe prezantim te te dhenave,
 • Hartim te opinionit dhe analize,ne lidhje me leshimin e kredise,
 • Permisim te vazhdueshem te proceseve ne departamentin e kredive,
 • Bashkepunim dhe ofrim te konsultimeve te konsultanteve te kredise dhe qendres se kontakteve per mundsi kreditimi ,kushtet dhe rregullat,

Kualifikimet e duhura:

 • Pervoje relative 1 vjecare ne poziten e njejte ose te ngjajshme
 • Njohuri te shkelqyera te gjuhes angleze
 • Njohuri te shkelqyera te  MS-Office (Excel,Word)
 • Arsimimi: Eshte e preferueshme BBC nga fusha e ekonomise
 • Kandidad fleksibel per orarin e punes nga e hena deri te shtunen
 • Eshte e preferueshme njohuria e legjislacionit ne fushen e institucioneve financiare dhe shoqatave tregtare.

Kompania ofron:

 • Trajnim koorporativ ne perputhshmeri me praktikat me te mira ne kete fushe,
 • Page fikse konkuruese,bonuse bazuar ne rezultatin e aritur,marreveshje per punesim,
 • Telefon zyrtare
 • Mundesi per avancim te shpejte Brenda kompanise.

Nese deshironi te beheni pjese e kompanise sone,te zhvilloheni si profesionist,te perfitoni njohuri te reja,aftesi dhe shkathtesi ne kete fushe,Ju lutemi dergoni CV tuaj te detajuar me definimin e inspektorit te kredise ne email adresen tone [најави се за да го видиш е-маилот] .

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

Внеси нов оглас

барај огласи за вработување » барај останати огласи »