СУПЕРВИЗОР НА МАГАЦИН

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, белгиски реномиран производител на автобуси, лоциран во Технолошко Индустриската Развојна Зона – Скопје 2, во Бунарџик/Илинден, контакт телефонски број (02) 551-2851, има потреба од вработување на следново работно место:

 

СУПЕРВИЗОР НА МАГАЦИН

 

Потребни квалификации, вештини и искуство:

 • Високо образование од Технички факултет;
 • Солидно користење на пишан и говорен англиски јазик;
 • Работно искуство од минимум 3 години на раководна позиција на слична позиција;
 • Напредно користење на Excel;

 

Работни задачи и одговорности:

 • Контрола на  исправност на магацин;
 • Организација на попис;
 • Оптимизација и креирање  на магацин;
 • Менаџирање на локациите во магацин;
 • Организација на прием во магацин;
 • Организација на внатрешен транспорт;
 • Нарачка на материјали по налог;
 • Организација на снабдување на линија со материјали;
 • Менаџмент на отпад;
 • Други работни задачи по налог на претпоставениот раководител;

 

Што нудиме:

 

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Можност за професионално усовршување и обука кај еден од најреномираните производители на автобуси;
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад;
 • Обезбедена исхрана во современа кантина;

 

Доколку сте заинтересирани аплициирајте на www.vanhool.mk.

 

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

 

Краен рок за доставување на апликациите: 20/01/2020

 

КЛИКНИ