Готвач / Готвачка во менза

 • Објавен пред 8 месеци
 • Даути Комерц
 • Активен до 18.10.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

 

Наслов на работно место:

 

I. Готвач / Готвачка во менза ( 1 работно место )

 

Потребни услови за даденото работно место:

 • Завршено средно образование угостителско туристичка струка.
 • Минимум 2 години  работно искуство на иста  позиција.

 

Личен профил:

 • Професионален однос кон работата
 • Одговорност и способност за организација

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или на e-mail адресата hr@dauti.com.mk.

 

Потребна документација:

 • копија од дипломата за завршено  образование,
 • копија од извод од матична книга на родени.

 

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Ќе бидат контактирани кандидатите кои ги задоволуваат критериумите.

 

Конкурсот е отворен 10 дена од неговото објавување ( 08.10.2019-18.10.2019 ).

 

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ