Fortis

ЕМБС: 7042833
Индустрија: Трговија
Адреса: Козјачка 44
Град: Куманово
Веб: fortis.mk
Основана во 2015
Fortis® е компанија која се занимава со производство, дистрибуција, проектирање и продажба на професионална опрема за ресторани, пекари и HoReCa секторот како и комплетни решенија за истата индустрија.

Моментално нема активни огласи.