Возач на автобус (Јавен превоз)

Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје објавува оглас за:

 

ВОЗАЧ НА АВТОБУС (ЈАВЕН ПРЕВОЗ)

 

Потребни квалификации:

  • Минимум завршено средно образование (IV степен);
  • Флексибилност за работа во смени;
  • Професионално однесување;
  • Возачка дозвола Д категорија;
  • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност  или  должност;
  • Работно искуство од минимум 2 години.

Работни услови:

  • Работно време: 40 часа неделно;
  • Работното време се организира во три, односно четири смени (двосменски и двократно) и директно зависи од возниот ред на соодветната линија;
  • Пауза во зависност од возниот ред на секоја линија;
  • Со право на бенефициран стаж

 

Со пријавите на огласот кандидатите треба да достават:

- Диплома за завршено образование;

- Копија од возачка дозвола Д категорија;

- Доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност  или  должност.

 

Потребната документација да се испрати најдоцна до 02.10.2023

 

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии и потребната документација можат да ги проследат на полето за брза апликација или на: Kosta.popovski@jsp.com.mk со назнака ВОЗАЧ НА АВТОБУС или во хартиена форма во одделение за човечки ресурси при ЈСП Скопје.

Напомена: Со испраќање на пријавата, кандидатот дава согласност да се обработувааат неговите лични податоци во постапката за селекција во склад со законот за заштита на лични податоци.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »