Правник

Активни огласи од Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје:

Референт за ликвидација на штети

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е Друштво за неживотно осигурување кое се стреми кон брз развој и зголемено учество на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија. На нашите вработени им нудиме динамична работа со можност за  професионален развој и надоградба како и одлични услови за работа во средина со амбициозен и професионален тим.

Во согласност со нашата цел и стратегија имаме потреба од мотивирани и талентирани кандидати за вработување на следната работна позиција:

                                                                                    ПРАВНИК

Потребни квалификации и карактеристики:

 • Универзитетска диплома, Положен правосуден испит;
 • Најмалку 5 години работно искуство во областа на правни работи, познавање на корпоративното право
 • Познавањето на англиски јазик е задолжително додека познавањето на турски и/или албански јази ќе се  смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Усогласеност со законската и интерна регулатива и почитување на рокови;
 • Оринтираност кон критично размислување и решавање на проблеми.

Работни обврски

 • Изготвување на правни мислења и анализа на релевантни закони;
 • Учествува во ревидирање и изготвување на внатрешните акти на Друштвото;
 • Изготвување документација и спроведување на постапки пред надлежни институции;
 • Изготвување на Договори, Одлуки и други правни акти;
 • Застапување на предмети во судска постапка, изготвување на редовни и вонредни правни лекови, дописи и друга документација потребна за судски постапки;
 • Врши и други сродни работи.

Доколку сакате да станете дел од нашето Друштво, испратете ни ваше CV и мотивационо писмо на следната е-маил адреса: [email protected], со назнака “Оглас за вработување на Правник”.

Со доставувањето на вашата апликација потврдувате дека прифаќате вашата апликација и лични податоци да бидат обработени и земени во предвид за идните потреби од нови вработувања на Друштвото. 

Нaпомена:  Само кандидатите што ќе влезат во потесниот круг ќе бидат повикани на интервју.