Оператор со производни машини

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО Скопје  е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон  високо квалитетно производство на лекови.

Оператор со производни машини

 

Потребно е кандидатите да ги исполнуваат следните услови:

·         ССС образование – Хемиски техничар, Фармацевтски техничар

·         Познавање на англиски јазик ке се смета за предност

·         Пожелно е минимум 2 години работно искуство на иста или слична позиција

Одговорност, тимска работа, комуникативност и флексибилност

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини,  способности и лични особини:

·         Организираност и ефикасност 

·         Способност за тимска работа

·         Работа со дадени рокови

·         Следење на интерните правила и процедури

·         Самоиницијативност и самокритичност

 

Дополнителни информации:

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: career@aspectus-pharma.mk ,  моб за контакт: 071 284 733

 Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 31.07.2019

 

КЛИКНИ