Дипломирани градежни инженери ( повеќе извршители )

  • Објавен пред 2 недели
  • Декра
  • Активен до 28.10.2020
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

ДГ Бетон АД Скопје  како една од водечките градежни компании со долгогодишна традиција и лидер во обезбедување специфични услуги во градежништвото објавува

О Г Л А С

ЗА РАБОТНО МЕСТО

 Дипломирани градежни  инженери ( повеќе извршители ) 

Неопходни компетенции:

високо образование ВСП (Градежен факултет–);
со работно искуство 5 (пет) години;
да поседува А или Б овластување за проектирање;
познавање на англиски јазик;
работа со компјутери и задолжително познавње на:MS Office, Internet;
поседување возачка дозвола Б категорија.
Потребни способности:

Желба за работа во средина со високи барања;
Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности;
Динамичност, ефективност и ефикасност;
Флескибилност и адаптибилност;
Посветеност, мотивираност, иницијативност;
Тимска работа и кооперативност;
Решавање на проблеми
Ние нудиме: 

Можност да сте дел од голема регионална компанија со утврден имиџ во градежништвото;
Стабилност и можност за развивање;
Учество во меѓународни проекти;
Градење на успешна кариера;
Можност за надградба на професионален план;
Одлични услови за работа – атрактивна и динамична работа.
Плата: во зависност од работно искуство и квалификациите од 30.000 до 70.000 денари

Место на извршување на работата : Во зависност од проектот , променливи локации

Rаботно време на работникот е од 7:30 до 15:30 часот.

Неделното работно време изнесува 40 работни часа (од понеделник до петок).

Потребните документи – мотивационо писмо, СV, диплома, овластувања, да се достават во Архивата на ДГ БЕТОН АД Скопје, Ул.  Миле Поп Јорданов бр 32а  Скопје,  или преку електронска пошта на ema.antovska@beton.com.mk

Телефон за контакт 078 348 195

КЛИКНИ