Соработници

За компанијата: Технолаб ДОО Скопје е приватна компанија основана во 2000 година и нејзината основна дејност се услуги во областа на заштитата на животната средина и заштитата при работа. Активностите на Технолаб се... повеќе за компанијата »

Краток опис на работата на работното место

(1) Соработник за испитувања во животна средина

Посета на објекти со цел снимање на состојбата од аспект на заштита на животна средина и Вршење на теренски мерења на: емисија и имисија во животна средина (воздух, вода, почва,отпад), микроклиматски услови, физички и хемиски штетности во работна средина и изработка на извештаи од извршени мерења и учествува во изработка на Проекти, Студии, Елаборати, Проценки и Извештаи.

Потребни квалификации:

 • ССС или ВСС
 • Возачка дозвола Б категорија (задолжително)
 • Познавање и работа со компјутери (MS office задолжително)
 • Познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
 • Добри комуникациски и организациски споспбности
 • Способност за тимска работа
 • Желба за континуирано учење и усовршување
 • Лојалност и почитување на интерните правила и стандарди на работа

Што нудиме:

 • Пријатно работно опкружување
 • Можност за напредување и усовршување
 • Фиксна месечна плата
 • Дополнителни бонуси врз база на реализиција

Само кандидатите што ќе бидат одбрани ќе бидат повикани на интервју.

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »