Одговорно лице за логистика

За компанијата: Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет, што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да... повеќе за компанијата »

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО Бунарџик-Илинден е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон  високо квалитетно производство на лекови  во Република Северна Македонија.

Одговорно лице за логостика

Задолжително е  пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови:

 • ВСС образование  - пожелно е  Економски Факултет или Факултет за Царина и Шпедиција;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Напредно познавање на MS Office;
 • Пожелно е минимум 2 години работно искуство на иста или слична позиција;
 • Одговорност, тимска работа, комуникативност, флексибилност , самостојност во работењето;

Избраниот кандидат ќе биде дел од тимот на  секторот Набавка и Логистика.

Ќе биде задолжен за работење во областа на транспортните услуги, контакти со шпедиција и сите активности поврзани  за увоз за  облагородување .

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните  вештини, способност и лични особини:

 • Организираност и ефикасност
 • Способност за тимска работа
 • Извршување на работа во дадени рокови
 • Следење на интерните правила и процедури
 • Следење на законските прописи во врска со царинското работење
 • Самоиницијативност и самокритичност

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: [email protected]

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 07.05.2021