Графички дизајнер

  • Објавен пред 4 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 11.07.2019
  • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
  • Локација: Скопје

А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место :

Наслов на работно место:

 

Графички Дизајнер    ( 1 работно место )

 

Потребни услови за даденото работно место:

  • Со завршено високо образование  факултет за информатички науки.
  • Поседување комуникативни вештини.
  • Предност имат кандидатите со претходно работно искуство во струката.
  • Aктивно владеење на англиски јазик.

 

Познавање:

  • Работа  со Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign I Corel Draw.

 

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје(CV-то да се прати по пошта или на маил адресата hr@dauti.com.mk).

 

Потребна документација: копија од дипломата за завршено образование и уверение од оценки, извод од матичната книга на родените и сертификати за активно владеење на англиски јазик. Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

 

Конаткт тел:   071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

 

Конкурсот е отворен 10 дена  од неговото објавување.

Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ