Флекс Кредит

ЕМБС: 7422369
Индустрија: Финансии и банкарство
Адреса: ул. Интернационални Бригади бр.15 кат 7
Град: Гази Баба
Телефон: 13505
Веб: flexcredit.mk
Флекс Кредит ДОО Скопје е Македонска небанкарска финансиска институција, регистрирана од Министерство за финансии на република Северна Македонија под број 13-1659/2.Компанијата обезбедува брзи потрошувачки кредити/заеми, преку онлајн аплицирање и преку нашите филијали рапространети низ целата територија на република Северна Македонија.Флекс Кредит ДОО е дел од меѓународна финансиска група, која од 2013 година обединува компании специјализирани за кредитирање на потрошувачи во Источна и Јужна Европа. Во компанијата работат над 2.000 високо квалификуван кадар и соработници, кои работат во над 130 филијали во четири европски земји -Бугарија, Романија, Македонија и Шпанијабарај огласи за вработување » барај останати огласи »