МЕНАЏЕР ЗА ЛОГИСТИКА И РАБОТНИ ГРУПИ

Квалификации:
- ССС или универзитетско образование
- Валидна возачка дозвола
- Високо развиени вештини за организирање, планирање и мотивирање на тим, со цел
постигнување максимална ефикасност
- Висока работна етика, одговорност, иницијативност и лојалност
 
Одговорности:
- Координација и контрола на на работните групи за извршување на задачите зададени од
компанијата
- Организирање на работните групи и обезбедување навремена дистрибуција на нарачките и
работните задачи
- Мониторинг на квалитетот, квантитетот, трошоците и ефикасноста на работењето на работните
групи
- По потреба имплементира здравствени и безбедносни процедури
- Ги планира рутите на возилата и се грижи за трошоците на истите
- Раководи тим, поставува цели,обучува нови лица и го мотивира својот тим за постигнување високи резултати

КЛИКНИ