Новомак ДООЕЛ

  • ЕМБС: 6070698
  • Индустрија: Трговија
  • Адреса: Киро Глигоров 3
  • Град: Скопје
  • Веб: novomak.mk
  • Основана во 2006
Новомак е еден од најголемите дистибутери во Македонија на репроматеријали за изработка на мебел. Фирмата Крономак Дооел Скопје е основана 2006 година како претставништво на Kronospan Jihlava Чешка, а од 2017 потрагата по најдоброто го продолжува со ново име - Новомак. Новомак се занимава со големопродажба и дистрибуција на репроматеријали за производство на мебел од целокупната програма на Kronospan, Falco, Dekospan и SKIN Kronospan Италија. Од плочести материјали од дрво кои се на лагер може да побарате повеќе од 160 декори Оплеменета иверица и соодветна АБС трака од програмата на Hranipex, 80 декори кујнски Работни плочи, HDF плочи, MDF плочи, OSB плочи, Компакт плочи и сировинска иверка. Од програмата на ABS траки Hranipex ги покриваме сите декори од сите светски брендови за оплеменета иверка кои се застапени на нашиот пазар, со преку 1200 декори на Лагер во најразлични дебелини и широчини. Поради потребата на пазарот и потребите на нашите клиенти од индустријата за произв    КЛИКНИ