ПАВ Мотиви

  • ЕМБС: 6429971
  • Индустрија: Вработување
  • Адреса: ТЦ Мавровка бр. 7 Лам. Ц, Кат 2, бр. 14
  • Град: Скопје
  • Телефон: +38923212812
  • Веб: www.motivi.mk
  • Основана во 2008
ПАВ МОТИВИ работи во партнерство со своите клиенти и комбинација на доверливи високо квалификувани кандидати со кои преку специјални извори се обидуваме да испорачаме одлични работни односи, без оглед дали се работи за постојани или привремени позиции. Нашите мисли се насочени како најдобро да ги услужиме клинетите и кандидатите, што навистина тие сакаат и како тоа најефикасно да го спроведат. Резултатот го докажуваме вклучувајки ја најновата технологија, истаклувајки ги старомодните односи и прилагодувајки се на потребите на пазарот.

МОТИВИ е лиценцирана агенција која поседува Лиценца А (највисок ранг на лиценца) за посредување при вработување и привремени вработувања во земјава но и надвор од неа, издадена од Министерството за труд и социјална политика.

Мотиви применува најнови стандарди за квалитет, ISO 9001 за стандарди за квалитет, ISO 14001 за управување со животната средина, ISO 45001 за здравје и безбедност на вработените, како и најнова сертификација за безбедност на приватност GDPR.